رویال تایل
آگوست 31, 2015
رویال پانل
آگوست 31, 2015

رویال بورد

رویـال بورد که برند انحصاری محصول صفحات گچی تولیدی هولدینگ رویال می باشد، شامل دو کاربرد عمده می باشد:

 • دیوارهای جدا کننده
 • دیوارهای پوششی

امـروزه با توجـه به در دسترس بودن روش های نویـن در فـن ساختمان سازی، دیـوارهای گچی به عنوان یکی از بـرترین مؤلفه های مصرفی در ساخت و ساز، مورد توجه قرار گرفته است. رویـال بورد با دارا بودن مزیتهای ذیل، از جمله پرکاربردترین صفحات گچی مصرفی در صنعت ساختمان سازی می باشد:

 • سرعت و سهولت در نصب
 • مقاومت حرارتی، صوتی و رطوبتی
 • مقرون به صرفه بودن و کاربرد حداقل مصالح
 • سبک سازی ساختمان بدلیل وزن بسیار پایین
 • غیرقابل اشتعال بودن
 • قابلیت تمیزسازی و ترمیم و تعویض سهل و سریع
 • ایجاد فضای تأسیساتی مناسب و..
 • بدلیل دارا بودن ضخامت کم، باعث افـزایش سطح مفید در زیر بنای ساختمان می شود.
 • قابـلیت رنگ آمیزی آسان و ساخت دیــوارهای دکوراتیـو
 • مقاومت در برابر زلزله بدلیل دارا بودن سطح یکپارچه و سبک
 • صرفه جویی در مصرف مصالح
 • مقاومت در بـرابر آتـش سوزی
 • قابـلیت استفاده در شرایـط آب و هوایـی مختلف
ساختار کلی رویـال بورد ها شامل صفحات روکشدارگچـی و مقاطع فـولادی گالــوانیزه ی سبـک می باشد که در ابــعاد استاندارد 1200 * 2400 میلی متر و ضخامت    6   تا  18  میلی متری  وارد بـازار شده است.  

 • دیـوارهای جـدا کننده رویــال :

 • دیـوارهای جدا کننده رویـال، صفحات روکشدار میباشند که در یک یا چند لایه توسط پیچ های مخصوص به قابـهای فـولادی سبـک، که بـا مقاطع C و U شکل آمـاده گشته اند، نصب میشوند و در نهایـت، درزهای میان این صفحات توسط نوار و بتونه مخصوص، درزگیری شده و سطحی یکپارچه و بدون درز را فراهم می کند که قابلیت رنگ آمیزی، کاشی کاری و ... را دارا می باشد.
 • همچنین در فضای خالی بین این صفحات، میتوان از عایق های حرارتی و صوتی مناسب بهره برد. سهولت دسترسی به تاسیسات الکتریکی و مکانیکی سازه (در پشت دیوارهای کاذب) نیز از مزایای ساختاری رویـال بورد ها میباشد.
 کاربردهای ویژه رویال بورد به عنوان دیوار جداکننده:

 • دیوار تاسیساتی
 • دیوارهای مقاوم در برابر اشعه ایکس
 • دیوار چاه آسانسور
 • دیوارهای دکوراتیو
 • دیوارهای مقاوم در برابر رطوبت
 • دیوارهای مقاوم در بـرابر حریـق
  1-1 دیوارهای تأسیساتی رویـال

از طریق اجرای دو لایه و فاصله دار قابـهای فلزی این سازه از یکدیگر، میتوان از فضای تهی بـوجود آمده، جهت عبـور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان بهره برد.
از مزایای استفاده از رویال بورد به عنوان دیوار تأسیساتی میتوان به دستـرسی آسان و سریع به تـاسیسات و همچنین کاهش هزینه های تعمیرات تـاسیسات اشاره کرد.
 
1-2 دیوارهای مقاوم در برابر اشعه ایکس رویال

با نصب یک صفحه سربی در فضای تهی میان رویال بوردها می توان مانع عبور اشعه ایکس شد که در موارد خاص جهت ممانعت از بروز آسیب های مربوط به تابش مداوم اشعه ایکس کاربرد دارد.
 
1-3 دیـوار چاه آسانسـور رویـال:

با استفاده از دیوارهای گچی رویال در محدوده ی چاه آسانسور می توان این فضا را به خوبی با استفاده حداکثری از فضای موجود ساختمان از سایر فضاهای ساختمان تفکیک نمود.

 1-4 دیـوارهای تزئینی یا دکوراتیو رویال:

ديوارهاي گـچی رویـال داراي انعطاف عالی برای کاربرد طرح های معماري خاص مي باشند. به همين جهت مي توان طرح هاي گوناگون معماري را با استفاده از اين ساختارها اجرا نمود.

 1-5 پـانل های مقـاوم در برابر رطوبت رویال:

رویال بوردهای مقاوم در برابر رطوبت توسط مواد مقــاوم مخصوص، در حین پروسه تولید غنـی شده و روکش سطحی مخصوص آنها ضد جذب رطوبت می باشد.کاربرد اینگونه پانلها، بیشتر در فضاهای مرطوب ساختمانی معمول می باشد.

 1-6 دیـوار مقاوم در برابر حریـق رویـال :

ویژگی ضد حریقی اینگونه پانل ها، مانع از عبور حرارت و حریق از این محصول می گردد. بطوریکه دو سوی مخالف رویـال بورد در شرایط آتـش سوزی و گرما، می تواند تفاوت دمایی بسیـار بالایی داشته باشد. این رویال بوردها، به دو صورت با زیـر سازی فولادی و بدون زیرسازی فولادی قابل اجراست.

 
 • دیـوارهای پوششی رویال:

 • دیوارهای پوششی رویـال، به دو صورت ارائه می شوند:
 • بدون سازه
 • با سازه.
از این دیوارها می توان جهت بازسازی دیوارهای قدیمی و نـازک کاری دیـوارهای جدید، فراهم آوردن فضای تاسیساتی مناسب و بهسازی حرارتی و صوتـی سازه، بهره برد.
 
2-1 دیوارهای پوششی بدون سازه رویال:

ساختار این دیــوارها، با عایـق پـشم سنگ  Rockwool (متشکل از مواد معدنی) غنی می شود. این صفحات مانند دیگر رویال بورد ها، فاقد درز و فاصله چشمگیر بوده و سطحی یکدست و مسطح را فراهم می کنند. (درزها توسط نوار و بتونه مخصوص پوشانیده می شوند). در اجـرای این دیوارها در سازه، میـتوان از فضاهای بیـن دیـوار سازه و دیـوار رویـال، برای عبور تاسیسات داخلی بهره برد.

2-2 دیـوارهای پوششی با سـازه رویـال :

در این روش دیوارهای گچی رویـال، توسط پیچ های مخصوص بر روی زیر سازی فلزی، نصب می شود که این زیـرسازی، به دو طریق متصل به دیوار و مستقل از دیوار زمینه اجرا می شود. در فاصله آزاد حاصل از این زیرسازی، می توان از لایه ی عایق استفاده کرد یا عیوب اجرایی سازه، مانند ناشاقول بـودن دیوار را پنهان نمود. ابـعاد هر یک از این پـوشش ها، می تواند تا ارتفاع 10 متر باشد.
 
به عنوان طیف وسیعی از کاربردهـای رویال بورد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

عایـق کاری حرارتـی و صوتی دیوارهای خارجی ساختمان و دیـوارهای مشترک واحـدها و فضاهای منفک ساختـمان، بازسازی و بهسازی بناهای قدیمی، نازک کاری دیوارهای بنـا، اجـرای همزمان نـازک کاری و عایـق کاری توسط صفحات گچـی عایق دار، ایجاد فضای تاسیساتی در دیـوار و دستـرسی آسان به آن.