رویال بورد ( پانل گچی )

رویال بورد

رویـال بورد ( پانل گچی ) که برند انحصاری محصول صفحات گچی تولیدی هولدینگ رویال می باشد، به طور عمده شامل دو کاربرد عمده می باشد:
 • دیوارهای جدا کننده
 • دیوارهای پوششی
امـروزه با توجـه به دسترسی روش های نویـن در فـن ساختمان سازی، دیـوارهای گچی ( پانل گچی ) به عنوان یکی از بـرترین مؤلفه های مصرفی در ساخت و ساز، مورد توجه قرار گرفته است. رویـال بورد با دارا بودن مزیتهای ذیل، از جمله پرکاربردترین صفحات گچی مصرفی در صنعت ساختمان سازی می باشد:
 • سرعت و سهولت در نصب
 • مقاومت حرارتی، صوتی و رطوبتی
 • ایمنی در برابر زلزله و آتش سوزی
 • مقرون به صرفه بودن و کاربرد حداقل مصالح
 • سبک سازی ساختمان
 • غیرقابل اشتعال بودن
 • قابلیت تمیزسازی
 • ایجاد فضای تأسیساتی مناسب و..
 • ساختار کلی رویـال بورد ها شامل صفحات روکشدارگچـی و مقاطع فـولادی گالــوانیزه ی سبـک می باشد.
 • رویـال بــورد در ابــعاد استاندارد 1200 * 2400 میلی متر و ضخامت 6 تا  18  میلی متری  وارد بـازار شده است.
 
 • دیـوارهای جـدا کننده رویــال :
 • دیـوارهای جدا کننده رویـال، صفحات روکشدار و بدون روکش گچی میباشند که در یک یا چند لایه توسط پیچ های مخصوص به قابـهای فـولادی سبـک، که بـا مقاطع C و U شکل آمـاده گشته اند، نصب میشوند و در نهایـت، درزهای میان این صفحات توسط نوار و بتونه مخصوص، درزگیری شده و سطحی یکپارچه و بدون درز را فراهم می کنند که قابلیت رنگ آمیزی، کاشی کاری و ... را دارا می باشد.
 • همچنین در فضای خالی بین این صفحات، میتوان از عایق های حرارتی و صوتی مناسب بهره برد. سهولت دسترسی به تاسیسات الکتریکی و مکانیکی سازه (در پشت دیوارهای کاذب) نیز از مزایای ساختاری رویـال بورد ها میباشد.
کاربردهای ویژه رویال بورد:
 • دیوار تاسیساتی
 • دیوارهای مقاوم در برابر اشعه ایکس
 • دیوار چاه آسانسور
 • دیوارهای دکوراتیو
 • دیوارهای مقاوم در برابر رطوبت
 • دیوارهای مقاوم در بـرابر حریـق
1-1-1 دیوارهای تأسیساتی رویـال: از طریق اجرای دو لایه و فاصله دار قابـهای فلزی این سازه از یکدیگر، میتوان از فضای تهی بـوجود آمده، جهت عبـور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان بهره برد. مزایا استفاده از رویال بورد به عنوان دیوار تأسیساتی میتوان به دستـرسی آسان و سریع به تـاسیسات و همچنین کاهش هزینه های تعمیرات تـاسیسات اشاره کرد. 1-1-2 دیوارهای مقاوم در برابر اشعه ایکس رویال در صورت نصب یک صفحه سربـی در فضای تهی میان رویـال بوردها می توان مانع عبـور اشعه ایـکس شد.   1-1-3 دیـوار چاه آسانسـور رویـال: ديوارهاي ( پانل ) گچی رویـال، با استفاده در محدوده ی چاه آسانسور می تواند این فضا را از سایر فضاهای ساختمان، تفکیک کند.   1-1-4 دیـوارهای تزئینی یا دکوراتیو رویال: ديوارهاي گـچی رویـال داراي انعطاف معماري بسيارعالـي مي باشند. به همين جهت مي توان طرح هاي گوناگون معماري را با استفاده از اين ساختارها اجرا نمود.   1-1-5 پـانل های مقـاوم در برابر رطوبت رویال: رویال بوردهای مقاوم در برابر رطوبت توسط مواد مقــاوم مخصوص، در حین پروسه تولید غنـی شده و روکش سطحی مخصوص آنها ضد جذب رطوبت می باشد.کاربرد اینگونه پانل ها، بیشتر در فضاهای مرطوب ساختمانی معمول می باشد.   1-1-6 دیـوار مقاوم در برابر حریـق رویـال : ویژگی ضد حریقی اینگونه پانل ها، مانع از عبور حرارت و حریق از این محصول می گردد. بطوریکه دو سوی مخالف رویـال بورد در شرایط آتـش سوزی و گرما، می تواند تفاوت دمایی بسیـار بالایی داشته باشد. این رویال بوردها، به دو صورت با زیـر سازی فولادی و بدون زیرسازی فولادی قابل اجراست.   مزایا استفاده از رویال بورد به عنوان دیوار مقاوم در برابر حریق رویال 1 .  بدلیل دارا بودن ضخامت کم، باعث افـزایش سطح مفید در زیر بنای ساختمان می شود. 2 .  وزن بسیـار کم 3 .  قابلیت ترمیم و تعویض آسان 4 .  قابـلیت رنگ آمیزی آسان و ساخت دیــوارهای دکوراتیـو 5 .  مقاومت در برابر زلزله بدلیل دارا بودن سطح یکپارچه و سبک 6 .  صرفه جویی در مصرف مصالح 7 .  مقاومت در بـرابر آتـش سوزی 8 .  قابـلیت استفاده در شرایـط آب و هوایـی مختلف
 • دیـوارهای پوششی:
 • دیوارهای پوششی رویـال، به دو صورت ارائه می شوند:
 • بدون سازه
 • با سازه.
از این دیوارها می توان جهت بازسازی دیوارهای قدیمی و نـازک کاری دیـوارهای جدید، فراهم آوردن فضای تاسیساتی مناسب و بهسازی حرارتی و صوتـی سازه، بهره برد.
 • 1-2-1 دیوارهای پوششی بدون سازه رویال:
 • ساختار این دیــوارها، با عایـق پـشم سنگ Rockwool (متشکل از مواد معدنی) غنی می شود. این صفحات مانند دیگر رویال بورد ها، فاقد درز و فاصله چشمگیر بوده و سطحی یکدست و مسطح را فراهم می کنند. (درزها توسط نوار و بتونه پوشانده می شوند). در اجـرای این دیوارها در سازه، میـتوان از فضاهای منفی بیـن دیـوار سازه و دیـوار رویـال، برای عبور تاسیسات داخلی بهره برد.
1-2-2 دیـوارهای پوششی با سـازه رویـال : در این روش دیوارهای پانل گچی رویـال، توسط پیچ های مخصوص بر روی زیر سازی فلزی، نصب می شود که این زیـرسازی، به دو طریق: متصل به دیوار مستقل از دیوار زمینه اجرا می شود. در فاصله آزاد حاصل از این زیرسازی، می توان از لایه ی عایق استفاده کرد یا عیوب اجرایی سازه، مانند ناشاقول بـودن دیوار را پنهان نمود. ابـعاد هر یک از این پـوشش ها، می تواند تا ارتفاع 10 متر باشد.   سـایر کاربردهـا : عایـق کاری حرارتـی و صوتی دیوارهای خارجی ساختمان و دیـوارهای مشترک واحـدها و فضاهای منفک ساختـمان، بازسازی و بهسازی بناهای قدیمی، نازک کاری دیوارهای بنـا، اجـرای همزمان نـازک کاری و عایـق کاری توسط صفحات گچـی عایق دار، ایجاد فضای تاسیساتی در دیـوار و دستـرسی آسان به آن.