ورق های پلی کربنات

ورق های پلی کربنات

pcs-1
pcs-2
pcs-3
pcs-4

 

پلي كربنات خواص ويژه اي دارد كه سبب شده يكي از پرمصرف ترين پليمرهاي مهندسي باشد که اين خود به دليل ساختار مولكولي پلی کربنات مي باشد. پيش از بيان خواص پلی کربنات ، به خواص ویژه آن از نظر ساختاري مي پردازيم.
به ساختار يكي از عمده ترين مونومرهاي سازنده پلي كربنات در تصوير زير نگاه كنيد:

Royal Sheetsimg

 شما دو ساختار حلقوي به نام گروه هاي فنيل و دو گروه متيل ( -CH3 ) مشاهده مي كنيد. حضور گروه هاي فنيل در زنجير اصلي سبب سفتي و عدم انعطاف پذيري زنجير پلي كربنات مي شود كه تاثير زيادي بر روي خواص پلي كربنات دارد. بر هم كنش گروه هاي فنيل در زنجير هاي مختلف سبب كندي حركت زنجيرهاي مولكولي مي گردد كه به نوبه خود مقاومت گرمايي خوبي را ايجاد مي كند، اما از طرفي سبب افزايش ويسكوزيته در حين فرآيند نیز ميگردد. همچنين انعطاف پذيري كم زنجير اصلي مانع از كريستال شدن و در نتيجه شفافيت پلي كربنات مي شود. اما بزرگترين مزيت پلي كربنات مقاومت ضربه بسيار بالاي آن است كه دليل آنرا نيز مي توان وجود Tgg به دليل حضور گروه هاي جانبي متيل در ساختار آن دانست. دياگرام پايين مقاومت ضربه پلي كربنات را در مقايسه با ساير پليمرهاي پرمصرف نشان مي دهد.

خواص ورق های پلی کربنات:

1- چقرمگي عالي
2- عبورپذيري و شفافيت نزديك به شيشه
3- خواص فيزيكي عالي
4- مقاومت حرارتي بسيار خوب
5- پايداري ابعادي و رنگ بسيار خوب
6- مقاومت شيميايي نسبتاً خوب (در برابر اسيدها و بازهاي ضعيف)

كاربردها  :
انواع ورقهای پلی کربنات:
ورق هاي پلي كربنات تخت
ورق هاي پلي كربنات چند جداره