ورق های پلی پروپلین

ورق های پلی پروپلین

pps-1
pps-2
pps-4
pps-3

 

پلي پروپيلن يكي از پركاربردترين پلي اولفين هاست كه خواصي نظير دانسيته كم، مقاومت خوب در برابر حرارت، بو و طعم كم و بخصوص مقاومت شيميايي در برابر انواع حلال ها و مواد آلي، آن را از ساير ترموپلاستيك هاي مصارف عادي متمايز ساخته است.
پاره اي از خواصي كه پلي پروپيلن را به ماده اي ارزشمند براي توليد ورق تبديل مي كنند، عبارتند از:
دانسيته كم :
پلي پروپيلن با داشتن دانسيته وي‍‍ژه 9/0- 91/0 ، پايين ترين دانسيته را بين تمام ترموپلاستيك هاي مصارف عمومي داراست. در كابردهايي كه نياز به سختي بيشتری میباشد، نسبت بالاي استحكام به وزن، آن را مقبول تر از ساير انواع پلي اولفين ها ساخته است.

مقاومت حرارتي :
پلي پروپيلن مقاومت حرارتي بيشتري را نسبت به ساير ترموپلاستيك هاي ارزان دار میباشد و براي كاربردهايي كه تحت شرايط تنش اعمالي کم اما پيوسته قرار دارند، تا دماي ( C °135/ C °275 ) مناسب است. همچنين اين ويژگي پلي پروپيلن مزاياي زير را دارد :
الف- خواص ترموفرمينگ عالي (مناسب براي ظروف نگهداري غذا و ليوان هاي يكبار مصرف مايعات داغ)
ب- مناسب براي آون ميكروويو (ماكزيمم C °125)
ج – مقاومت در برابر ترك برداشتن ناشي از تنش هاي محيطي
د – پلي پروپلين به طور نرمال مستعد ESCRنيست.

شفافيت :
شفافيت قابل حصول در پلي پروييلن بيشتر از ساير پلي اولفين هاست. با استفاده از عوامل هسته زا و شفاف كننده هاي جديد مخصوص، مي توان شفافيت را در ورق هاي نازك به مراتب افزايش داد.
مقاومت عالي در برابرحلال ها و مواد شيميايي :
پلي پروپيلن به دليل ساختار شيميايي آن، هم در دماهاي بالا و هم در دماهاي پايين مقاومت عالي در برابر مواد معدني غيراكسنده، شوينده ها، هيدروكربن ها و الكل هاي زود جوش نشان مي دهد. البته در مورد حلال ها و هيدرو كربن هاي هالوژن دار كه به پلي پروپيلن نفوذ كرده و آن رانرم مي كنند، بايد احتياط نمود. تعادل بين سختي / چقرمگي :
هموپليمر پلي پروپيلن، نظير ساير پلي اولفين ها از چقرمگي خوبي برخوردار است، در عين اينكه سختي مناسبي هم دارد. اما زير دماي °F 41 يا °C 6 (زير Tg پلي پروپيلن) شكننده مي شود و بايد از نوع مقاوم به ضربه (كوپليمر شده با رابر) استفاده كرد.
مناسب براي بسته بندي مواد غذايي :
بخش اعظم ورق هاي پلي پروپيلن توليدي، ورق هاي نازك ( 175/3 > t > 5/0 ) هستند كه براي بسته بندي و نگهداري مواد غذايي مورد استفاده قرار مي گيرند. پلي پروپيلن مصرف شده براي اين كار برد بايد مطابق با استفاده هاي FDAبوده و خواص ارگانولپتيك خوبي داشته باشد.

عدم سميّت :
پلي پروپيلن و مواد ناشي از احتراق آن سمي نيستند.
كاربردهای ورقهای پلی کربنات:
ليوان هاي يكبار مصرف و ظروف نگهداري غذا
پوشه ها
جعبه براي بسته بندي هاي لوكس، كادويي و … با چاپ و بدون چاپ.